Skybox byter namn till Memobox på grund av att engelska Skychannel har registrerat namnet skybox för deras boxar. Eftersom namnet skybox skapar förvirring mellan skychannels boxar och denna och på grund av att det uppstått problem med att sälja boxen i Italien och England så byter tillverkaren namn på produkten och kommer hädanefter att kalla den för Membox. Det betyder att Skybox (ej skychannels) och memobox är samma box och därför ska ni inte bli förvånade om det på er "skybox" dyker upp Memobox vid uppstart.

Det har nu släppts en ny mjukvara där textningen fungerar tillfredsställande så vitt jag hittills kan bedöma.

Ni kan gå till fabrikens nya site som är: http://www.memo-design.net Där kommer hädanefter all mjukvara att vara tillgänglig.

De nya boxar som finns där har jag delvis hemma men de tillför inte så mycket nytt förutom stöd för GPRS som jag tror de flesta tycker äronödigt och dyrt.

20 jan 2013