Tillverkaren av Skybox/Memobox jobbar hela tiden med att förbättra mjukvaran till boxarna och vi hjälper till genom att komma med åsikter och reflektioner från våra kunder. Vi gör dessutom inspelningar av sk. transponder-sändning (kanaler) och skickar resultatet till tillverkaren för att de ska kunna anpassa funktionen för att göra boxen bättre och mer attraktiv för de som använder den. Tillverkaren av boxen finns på andra sidan jorden och därför kan de själva inte se hur deras boxar reagerar på programförändringar.

Vanligtvis finns ny programvara att hämta från skybox.cc där M3/F3 har en egen sektion.

När ni ska uppdatera mjukvaran har jag ett par tips att ge er: Spara filen TP_PROG.dbs innan ni uppdaterar eftersom den innehåller de program ni har sparat. Den innehåller alla satelliter och tranponder-frekvenser. Den innehåller dina favoritlistor med kanaler ni har sparat.

När man uppdaterar går boxen till fabriksinställningar vilket kan vara retfullt då allt jobb ni lagt på att sortera kanaler och spara favoriter går förlorade. Därför kan det vara bra att spara dessa först.

Hur gör man då?

1. Anslut en USB-sticka eller USB-disk till mottagarens USB-port

2. Gå in i menyn Tools/Verktyg som ser ut som en tv fylld med kugghjul

3. Välj undermenyn Dump/Dumpa via USB

4. Ändra inställningen i: Dumpningsläge från Imagefil(*.abs) till misc filer

5. gå ned ett steg till välj och dumpa

6. Tryck på OK och markera den/de filer du vill spara

7. tryck in den gula knappen på fjärrkontrollen

Om allt gått som det ska har du nu sparat den de filer du vill ha kvar i rooten på stickan/disken

Uppdatera

Nu kan du spara uppdateringsfilen från skybox.cc till stickan/disken om du inte redan gjort det. Tänk på att den förmodligen måste packas upp då den är komprimerad. Filen ska sluta på .abs

Välj sedan Uppgradera/upgrade via USB i samma meny som vi använde när vi sparade filen TP_PROG.dbs

Här väljer du vilken fil som ska matas in genom att gå höger/vänster på raden där det står "UPPDATERINGSFILEN" (om det finns fler att välja på stickar/disken)

Gå ned till raden med texten "STARTA" och klicka "OK" på fjärrkontrollen. När en ruta dyker upp bekräftar du att du vill uppdatera och processen är igång.

När nu den har uppdaterat programvaran så startar den om själv om (bootar).

Nu kan det vara dags att återställa den fil vi nyss sparade genom att upprepa det vi gjorde vid sparandet men den här gången gör vi likadant under: "UPPDATERA VIA USB" Tänk på att starta om boxen efter att ni återinstallerat TP_PROG.dbs annars kan det se lite konstigt ut i menyerna.

När ni nu har uppdaterat kanske ni undrar..

Lycka till!